Türkisch muslimehelfen

Veröffentlicht am 3. Dezember 2014 | by mh-Redaktion

0

Kimin yanɪnda yer alɪyoruz?

Ahmad von Denffer

Yaklaşık 30 yıl önce çalışmalarına başlayan muslimehelfen, bilhassa savaş, kıtlık, doğal afetler ve diğer nedenlerin sebep olduğu olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde yardıma muhtaç duruma düşen masum insanlara yardım elinin uzatılmasıyla ilgili her türlü girişimde bulunarak 1985 yılından bu yana sürekli faaliyet yürütmektedir.

Bütün faaliyetlerimizde gözettiğimiz çalışma üslûbu ve misyonumuz budur. Nasıl bizler mükemmel değilsek, her şeyin de mükemmel olamayacağını biliyoruz. Ancak Müslümanlar olarak her gün Yaratıcımıza “… Bizi dosdoğru yola ilet …” yakarışımızdaki istikamet gibi gittiğimiz istikamet te doğrudur.

Ve bizler Müslüman olduğumuz ve Müslüman’a yakışır şekilde hareket etme gayretinde olduğumuzu asla kimseden gizlemedik. Esâsen ismimiz kimliğimize işaret ediyor. Nitekim Müslüman olan ve olmayan çok sayıda ihtiyaç sahibi insana yardım elini uzatmak, birçok Müslüman’ın bazı dinî vecibelerini yerine getirmelerine vesile olmak ve yine yurtiçinde ve dışında birçok insanın Müslümanların yardımda bulunduğunu görmelerini ve bunu bizzat yaşamalarını sağlamak Allah’ın yardımıyla bizlere nasip oldu. Bu faaliyetleri tam otuz yıldır yürütmekteyiz. Bu itibarla, bağışta bulunan çok sayıda hayırseveriyle muslimehelfen‘in, Müslümanların Almanya’da ve ayrıca Avusturya ve İsviçre’de başarılı olmuş bir ortak gayreti olduğunu söyleyebiliriz. Bundan mutluluk duyduğumuz kadar da müteşekkiriz.

Öte yandan, karşılaştığımız zorlukların arttığı da inkar edilemez. Tabiatıyla çevremizde olup biten tüm bu hadiselerden muslimehelfen‘in çalışmalarının etkilenmemesi mümkün olmuyor. İster İslam dünyasında ister ülkemizde yapılmış olan terör ve şiddet eylemlerini bütün Müslümanlar gibi muslimehelfen de reddediyor. Ama bu yeterli değil. Terör ve şiddet eylemlerinin önlenmesi gerekiyor. Allah Rasûlü Hz. Muhammed (sav), bir Müslüman’ın ‘münker’e yani kötülüğe karşı en azından almak zorunda olduğu tavrı bize öğretmiştir: Gücümüz yetiyorsa elimizle düzeltmeli, yetmezse dilimizle düzeltmeli, onu da yapamazsak, hiç olmazsa kalbimizle buğz etmeliyiz. Müsbet davranış hususunda kesinlik ve açıklık bulunuyorsa menfî davranışa mahal yoktur, hele İslam adına asla.

Bir insani yardım örgütü olarak muslimehelfen bu tür menfî davranışlardan çok farklı şekilde etkilenmektedir:
Var gücümüzle yoksulluğu ve sıkıntıları hafifletmek için çalışıyoruz. Bu gayretlerimizi sürdürürken karşımızda insanlara şiddet kullanarak onlara zulmeden, onları mağdur ve muhtaç hale getirmeye çalışan kimseleri buluyoruz. Bu karşıt gayretler, birbiriyle çatışan bir durum. Bu güçler bize karşı direniyor. Biz insanların sıkıntılarını azaltmaya çalışırken onlar artırmaya çalışıyor. Onlar bizim yanımızda yer almadığı gibi biz de onların yanında yer almıyoruz.

Şiddet eylemleri ve zulümler sözde İslam adına yapıldığından ve bizler de Müslüman olduğumuz için bütün suç ve sorumluluk da bize atılıyor. Bu nedenle gerçekte nerede durduğumuz, yani zalimin değil mazlumun yanında olduğumuz belirginlik kazanmıyor. Böylece, yardım faaliyetleriyle meşgul olma gayretindeki bütün Müslümanlar, neticede bilinçsiz olarak ya da bilerek ve kasten yapılması hiçbir önem taşımasa da itibarlarının zedelenmesi ve tedirgin olmalarına yol açacak şekilde genelde kuşku ve zan altında bırakılıyor. Bu yüzden, muslimehelfen‘in çalışmaları daha da zorlaşıyor ve engellerle karşılaşıyor.

Allah’a şükürler olsun ki, muslimehelfen‘e destek olanlara ve dostlarımıza yukarıda zikredilen nedenlerle çok az kimsenin tedirginlik yaşadığını bildirebiliyoruz. Tüm yaşanan zorluklara rağmen muslimehelfen‘e verilen desteğin giderek arttığını müşahede ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin ve sıkıntıya düşen insanların yanında yer almaya devam eden, yani bu insanların mağduriyetine ve yokluk çekmelerine sebep olan zalim ve gaddarların yanında yer almayan herkese can-ı gönülden “Cezâkumullâhu hayran – Allah size hayırlı mükâfat versin!” diyoruz.


Über den Autor/en

mh-Redaktion

Die Redaktion von muslimehelfen berichtet regelmäßig über die Arbeit von muslimehelfen. Informationen zu den Projekten und Kampagnen, aber auch Wissen & Tun Artikel werden im Namen der mh-Redaktion verfasst.Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Back to Top ↑
 • muslimehelfen Aktion

 • Fans

 • Neu

 • Autoren


  mh-Redaktion

  Nadya

  Dua

  Soufian